Om Kenaz

KENAZ är ett hälsoföretag i centrala Varberg som erbjuder alternativa behandlingar innom Kinesiologi och Bicom Bioresonans. 

KENAZ är namnet på ett runtecken och innebörden är Styrka, Kraft och Energi. 

Jag som driver KENAZ

Jag som driver Kenaz i Varberg heter Lena Wessman och tror på den självläkande människan som ett komplement till den traditionella sjukvården. Som terapeut är jag engagerad, seriös och kompetent med en bred erfarenhetsbas. I mötet med dig ser jag till helheten och behandlar utifrån att hitta orsaken inte symptomen.

Jag är diplomerad Kinesiolog och personlig tränare. Jag har arbetat heltid med hälsoarbete i både operativ och strategisk form inom näringslivet i över 20 år. Som ett komplement till detta arbete startade jag företaget Kenaz som nu tar hela min arbetstid i anspråk.

Jag har ett förflutet inom idrotten där jag har tävlat på elitnivå i styrkelyft och varit med i svenska landslaget under en tioårsperiod. En skada satte stopp för tävlandet och efter det har jag ägnat mig åt att utföra och instruera inom många andra former av fysisk träning.

Genom min utbildning till Kinesiolog så har min kunskap och erfarenhet kring begreppet hälsa och ohälsa fått ett så mycket bredare och djupare perspektiv. Att inse hur mycket tid och kraft som ägnas inom den traditionella sjukvården åt att minska effekterna av symptomen av ohälsan istället för att söka den egentliga orsaken. Drömmen vore om sjukvård och alternativa behandlingsmetodiken kunde gå hand i hand och komplettera varandra och försöka hitta fram till helheten människan för att lindra och hjälpa.

Sedan ett år tillbaka arbetar jag även med Bicom Bioresonans. Som en styrka i mina behandlingar kan jag därför kombinera båda dessa två metoder tillsammans med mina kunskaper inom hälsa, kost och motion.

Privat så kör jag gärna en sväng på min pärla, en Kawasaki 800 Classic på somrarna. Den andra delen av året sjunger jag i LITO-kören i Varberg och tränar för att må väl.

Mina utbildningar

- Idrottsledarlinjen -Bosön Idrottsfolkhögskola, 1 år
- Idrottskonsulent - Bosön Idrottsfolkhögskola, 2 år
- Licensierad personlig tränare - SAFE
- Licensierad styrketräningsinstruktör -SAFE
- Diplomerad Kinesiolog-  Svenska Kinesiologiskolan, 2 år
- Bicom Bioresonans utbildning – BICOM Norden, 1 år
- Näringsterapeut, Existensanalytiker  -  Existensmaximum-Örebro

Genom behandling hos mig kan du
återfå - bibehålla - utveckla
DITT KENAZ

Under en tioårsperiod tävlade jag i styrkelyft på elitnivå och var med i svenska landslaget.
Min pärla, en Kawasaki 800 classic.