Kinesiologi
http://www.kinesiologi.se       

Kinesiologer i Sverige
www.kinesiolog.org

Kinesiologi

Kinesiologi betyder läran om kroppens rörelser. Ordet har inget med Kina att göra men läran baseras på en blandning av den urgamla österländska kunskapen om människans energisystem (akupunktursystemet) och den västerländska medicinen. Kinesiologin som vetenskap utvecklades i USA på 70-talet av kiropraktorer.

Grunden i Kinesiologin utgörs av manuella muskeltester av kroppens funktioner. Genom muskeltester kommunicerar jag med ditt nervsystem och ”mäter” hur signalerna mellan nervsystem och kroppens muskler fungerar. På så sätt hittar jag obalanser i kroppen t ex, fysiskt, psykiskt, mentalt, emotionellt, näringskemiskt och behandlar sedan utifrån detta. Kroppen kommunicerar VAD och VAR problemet är och vilken behandling som behövs och i vilken ordning.

Behandlingarna handlar om att optimera funktionen i rörelseapparaten (muskler, leder) och vår inre fysiologi (immunförsvar, hormonsystem, matsmältning mm). Kroppen stimuleras till självläkning.

 

Hälsotriangeln

är ett centralt begrepp inom kinesiologin och består av tre delar: 

Alla tre delar samverkar med varandra och skapar en helhet i balans.  En förändring i någon hörnsten påverkar de andra.
 

       Det finns ingen smärta som inte har en emotionell koppling.
 

Kinesiologin är en oerhört spännande och fascinerade behandlingsform där man kan behandla inom många olika problemområden t e x; fysiska besvär, stress/utbrändhet, mentalt/emotionellt mm. Du kanske har smärta i axeln men problemets ursprung visar sig komma från höften. Då behandlar jag höften.